Amerikaanse zwarte beer

Amerikaanse zwarte beer

De Amerikaanse zwarte beer leeft in Noord-Amerika: in de Verenigde Staten, Canada, Alaska en zelfs in Mexico en Florida. Hij leeft voornamelijk in nationale parken, zoals Yellowstone park, in bosrijke gebieden zoals naaldwouden (tot ongeveer 3500 meter). Het leefgebied van de Amerikaanse zwarte beer is de toendra en laagland in de buurt van water. De Amerikaanse zwarte beer kan in verschillende kleuren voorkomen: zwart, bruin, ook kaneelkleurig, grijs en zelfs bijna wit.

Dieet
Voornamelijk plantaardig voedsel zoals bessen, wortels, eikels, twijgen, noten en vruchten. Daarnaast eet de Amerikaanse zwarte beer onder andere insecten (mieren), vis, aas en kleine tot grote zoogdieren zoals een hert of eland en andere gewervelde dieren.

Winterrust
Bijna allemaal gaan ze in winterrust, maar sommige zuidelijke populaties hebben geen winterrust, omdat de winters nogal mild zijn en voedsel dan niet schaars is. De Amerikaanse zwarte beer is de meest actieve beer van alle beren. Wanneer de beer van zijn winterrust geniet, doet hij dat het liefst in een holle boom, een grot, onder grote stenen of onder een omgevallen boom.

Sociaal gedrag
De Amerikaanse zwarte beer is een solitair dier. Hij leeft veelal alleen, met uitzondering van het vrouwtje dat haar jongen bij zich houdt. Op plaatsen waar er voedsel in overvloed is, komen de beren vaak bij elkaar.

Status
Er zijn nog ongeveer 850.000 - 950.000 Amerikaanse zwarte beren in het wild. Bedreigingen voor hun voortbestaan zijn de vernietiging van hun natuurlijke leefgebied en de illegale jacht. Maar de populatie is redelijk stabiel en neemt op sommige plaatsen, zoals in nationale parken, zelfs toe. De IUCN-status van de Amerikaanse zwarte beer is ‘Veilig’. Toch zijn er populaties in het oosten van Amerika die worden bedreigd.

Factsheet Amerikaanse Zwarte Beer (Ursus americanus)