Home > Uncategorized > Beren en wegen in Canada

Een recente studie uitgevoerd door de Universiteit van Alberta heeft het effect van wegen op de berenpopulaties in het zuiden van Brits Columbia onderzocht. Clayton Lamb en zijn mede-onderzoekers wilden de relatie tussen wegendichtheid en berenpopulaties vaststellen. Lamb: “Alle in deze wildernis voorkomende soorten hebben last van wegen en de mensen die er gebruik van maken.” Eerdere studies lieten zien dat populaties boven de drempel van 600 meter weg per vierkante kilometer terugliepen. Het onderzoek bevestigt deze drempel, maar geeft ook aan dat er meer gedaan kan worden dan het beperken van de wegendichtheid.

Beren zullen grote gebieden rond de wegen vermijden omdat ze mensen uit de weg willen gaan. Populaties zullen dus altijd kleiner zijn in gebieden waar wegen voorkomen. Dit is zelfs in ideaal grizzly leefgebied het geval. Vaak zullen beren toch van het ene gebied naar het andere trekken en dus in contact komen met wegen. Dit verhoogt het risico op ongelukken. Het verminderen of zelfs geheel weglaten van wegen in gebieden waar grizzlies graag leven, heeft het grootste positieve effect op de populaties. Maar het helpt ook al als de toegang tot de wegen wordt beperkt. Waar de wegen absoluut noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld houtkap, is het drastisch beperken van het gebruik van de wegen een goed alternatief voor het verwijderen van de wegen. De resultaten van het onderzoek bieden een goede richtlijn voor het inrichten van berengebieden zodat beren en mensen elkaar niet in de weg zitten.

Bron: Journal of Applied Ecology