Home > Uncategorized > Persbericht overlijden beer Mackenzie

Beer Mackenzie, de beer die het langst in Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen woonde, is overleden. Al lange tijd leed Mackenzie aan artrose, een aandoening die regelmatig voorkomt bij beren die in hun jeugd veel op een betonnen ondergrond hebben geleefd. Hiervoor kreeg hij al jaren pijnstillers, die hem in staat stelden zich beter te bewegen. De laatste maanden reageerde hij echter niet meer op de medicatie en bewoog hij bijna niet meer. Artrose is zeer pijnlijk. Na lang beraad hebben we besloten beer Mackenzie te laten inslapen.

Een beer met een verleden
Mackenzie was wereldnieuws. Hij werd in verwaarloosde conditie aangetroffen in de Bosnische stad Vitez. Daar trad hij op als dansbeer in een restaurant. Zijn baas was gevlucht voor het oorlogsgeweld en de beer bleef alleen achter. Engelse VN-militairen vonden hem. Met hulp van ‘Libearty’ werd Mackenzie bevrijd en naar Nederland gevlogen. Zijn naam dankt hij aan VN generaal MacKenzie die de leiding had over de VN-troepen in Joegoslavië en hem bevrijdde van zijn leven als restaurant- en dansbeer in Bosnië. Hij was de grootste beer in Het Berenbos en de absolute leider.

Alertis en Het Berenbos
Alertis beschermt de beer in het wild en helpt de beer in nood. Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen is haar eerste en bekendste project. In de afgelopen 22 jaar heeft de stichting veel beren die onder dieronvriendelijke omstandigheden leefden kunnen helpen. Een aantal van hen heeft een veilig onderkomen gekregen in Het Berenbos in Rhenen. Denk aan Mascha de beer uit het Russisch Staatscircus en Dadon, de beer uit Moskou die, gekleed in een jurkje, optredens gaf op een fietsje. Alertis zet zich sinds de oprichting in voor beren in nood, en zal dat blijven doen.

Het is ook belangrijk om de beer in zijn eigen natuur te beschermen. Beren kunnen een bedreiging vormen voor schaapskuddes, boomgaarden en bijenkorven en ze komen op menselijk afval af. Alertis ondersteunt mensen, die in dezelfde gebieden wonen als waar beren leven, door ze bijvoorbeeld herdershonden en elektrisch hekwerk te geven. Ook stimuleert Alertis de productie en het gebruik van zogenaamde ‘bear-proof’ afvalbakken. Door dit soort maatregelen komen beren niet te dicht bij mensen, worden gevaarlijke situaties voorkomen en lopen de beren minder risico om gedood te worden.

Voor meer informatie over Alertis en beren: www.bearsinmind.org