Home > Uncategorized > Ontwikkeling alternatief voor berengal

Op 9 april verscheen er een uitgebreid artikel in de online versie van The Guardian met als titel Is the end of 'house of horror' bear bile factories in sight? Hierin staat dat Kaibao, de grootste producent van berengal en bovendien verantwoordelijk voor 50% van alle berengal binnen de Chinese markt, druk doende is met het ontwikkelen van een synthetisch alternatief. Dit alternatief is gebaseerd op kippengal en 'biotransformation technology'. Het bedrijf krijgt voor de ontwikkeling ook financiële steun van de Chinese overheid. Organisaties zoals Animals Asia en TRAFFIC hebben voorzichtig positief gereageerd op dit nieuws, maar plaatsen nog wel kanttekeningen. Er zijn al goede alternatieven voor berengal, gebaseerd op natuurlijke kruiden. En in de VS is al een synthetisch alternatief geproduceerd. TRAFFIC directeur Chris Shepherd zegt dat de kans van slagen van dit alternatieve product staat of valt met de bereidheid van de doktoren in de Chinese Traditionele Geneeskunst om dit product te gaan voorschrijven in plaats van berengal. Die kans acht hij wel veel groter dan het Amerikaanse product, omdat het door de grootste leverancier zelf wordt ontwikkeld. Het is wel een beetje wrang dat het synthetische alternatief ook weer van een dier afkomstig is. Hoewel het nog niet officieel bevestigd is, lijkt Kaibao het alternatief echter te willen baseren op kippengal van kippen die al op boerderijen worden gehouden.

Al met al overheerst toch een positief gevoel, nu ook de berengal industrie zelf inziet dat de huidige situatie niet langer houdbaar is, vanwege het grote dierenleed van de naar schatting 12.000 beren in de beerboerderijen. Daarnaast oefenen beerboerderijen grote druk uit op de wilde populaties doordat veel beren in de beerboerderijen afkomstig zijn uit het wild. Alertis heeft als hoofdsponsor van de in 2012 tijdens het IUCN congres in Zuid-Korea aangenomen motie (WCC-2012-Rec-139: Bear farming in Asia, with particular reference to the conservation of wild populations) de uitfasering van beerboerderijen in gang gezet. Binnenkort start onderzoek naar het effect van beerboerderijen op de wilde populaties beren, dit zal samen met Chinese experts worden uitgevoerd. Dat de grootste leverancier van berengal start met de ontwikkeling van een synthetisch alternatief, is weer een stap in de goede richting.

Bron: http://www.theguardian.com/environment/radical-conservation/2015/apr/09/bear-bile-china-synthetic-alternative

Foto: Imagechina / Corbis