Home > Uncategorized > Beer Diesel overleden

Rhenen, 2 februari. Vandaag hebben Alertis en Ouwehands Dierenpark besloten om beer Diesel te euthanaseren. Diesel, die sinds 2007 in Het Berenbos woonde, liep al enige tijd wat moeizaam. Hiervoor werd hij regelmatig geobserveerd. Zijn conditie verslechterde afgelopen dagen onverwacht snel. Toen hij vandaag uit zijn hol kwam, gebruikte hij zijn achterpoten helemaal niet meer.

Voorkomen van lijden
Na grondig overleg met de dierenarts  kwamen we tot de conclusie dat het lijden van beer Diesel te groot was om van een beerwaardig bestaan te kunnen spreken. Autopsie heeft uitgewezen dat de gehele ruggenwervel inclusief tussenwervelschijven hardnekkige vergroeiingen vertoonde, van kop tot staart, waardoor uitval van de achterhand (verlamming vanaf de middel) ontstond. Het is helaas een typische diagnose voor beren in gevangenschap met een traumatisch verleden. 

Een beer met een verleden
Beer Diesel is net als de beren Duuk en Igor afkomstig uit een dierentuin in Rustavi, Georgië. Hier leefden zij in een klein betonnen verblijf. De dierentuin moest sluiten, en er kon geen opvangplek voor de beren worden gevonden. Even zag het ernaar uit dat de beren zouden worden afgemaakt, maar Alertis slaagde erin de drie mannetjesberen in 2007 naar Het Berenbos te transporteren. De drie onstuimige vrienden waren erg aan elkaar gehecht, en struinden vaak met z’n drieën door Het Berenbos. Beer Diesel was een vriendelijke beer die met alle beren in Het Berenbos overweg kon. Hij is tien jaar oud geworden.