Home > Uncategorized > Impressie lezing Chris Shepherd

Op vrijdag 16 januari gaf Chris Shepherd een lezing in Ouwehands Dierenpark over de illegale handel in dieren en dieronderdelen. Chris is regionaal directeur van TRAFFIC Zuidoost-Azië. TRAFFIC is een organisatie die aan de ene kant probeert zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de handel in wilde dieren en planten, en deze informatie gebruikt om zoveel mogelijk mensen hierover in te lichten. Zo worden (lokale) overheden aangespoord beter wetten te ontwikkelen en een strengere wetshandhaving toe te passen. Maar ook particuliere afnemers worden geïnformeerd, omdat er  veel illegale documenten in omloop zijn die onterecht de indruk wekken dat het gaat om een officieel goedgekeurd exemplaar. Dit alles doet TRAFFIC om ervoor te zorgen dat de handel in planten- en diersoorten niet ten koste gaat van natuurbescherming. Veel bezoekers meldden zich vrijdag de 16e bij de Tucazaal, waar Shepherd een gevarieerd betoog hield waar iedereen aandachtig naar luisterde.

De trieste waarheid is dat de illegale handel in dieren nog steeds floreert. Zo begon Shepherd zijn betoog met een beschrijving van een stadje in Myanmar op de grens met China, waar geen enkele wetgeving is en de handel in (veelal beschermde) dieren en dieronderdelen open en bloot plaatsvindt. Maar Shepherd bracht ook positieve veranderingen onder de aandacht. Mooi voorbeeld hiervan is dat veel officiële instanties TRAFFIC hun data leveren met het verzoek dit te combineren met de data en kennis van TRAFFIC. Op deze manier is het voor TRAFFIC veel makkelijker rapporten op te stellen en ook andere instanties over te halen mee te gaan in bijvoorbeeld aanpassingen van de wetgeving als het aankomt op vervolging van ‘wildlife crimes’.