Home > Uncategorized > Unieke ijsbeerdrieling geboren

Op 22 november schonk ijsbeer Freedom in de kraamkamer van het ijsberenverblijf ‘Neus aan Neus’ in Ouwehands Dierenpark Rhenen het leven aan drie ijsberen. De geboorte van een drieling is uniek en het grootbrengen ervan is zelfs zeer zeldzaam. De komende weken blijven dus spannend. Groei en ontwikkeling van de jongen worden op afstand nauwgezet gevolgd via camerabeelden. Het ziet er allemaal goed uit.

De jongen zijn levendig en drinken tot nu toe goed bij hun moeder. De komende maanden verblijft moeder Freedom met haar jongen in de kraamkamer waar ze via live beeld te volgen zijn via de website van Ouwehand, www.ouwehand.nl. De verwachting is dat moeder met haar jongen in het voorjaar van 2015 voor het eerst naar buiten zal gaan.

Momenteel leven in Ouwehands Dierenpark twee volwassen ijsberen, Freedom en haar moeder Huggies. Victor, de vader van de drieling, is in augustus verhuisd naar Yorkshire Wildlife Park in Engeland. In de tijd dat Victor in Ouwehands Dierenpark verbleef, is hij erg belangrijk geweest voor het Europese fokprogramma. Hij heeft maar liefst 16 nakomelingen voortgebracht, inclusief de huidige drieling. Inmiddels hebben twee van zijn jongen ook voor nageslacht gezorgd.

Europees fokprogramma
Ouwehands Dierenpark is succesvol in het fokken van deze bedreigde diersoort. De ijsbeer is met name op de lijst van bedreigde diersoorten gekomen vanwege de gevolgen van de klimaatverandering. Het fokprogramma is zeer belangrijk voor het in stand houden van deze bedreigde diersoort.

Pole to Pole campagne
Op de polen slaat de klimaatverandering genadeloos toe. De aarde warmt op door het broeikaseffect en het zee-ijs smelt in razend tempo. Dit heeft effect op het leefgebied van verschillende pooldieren, waaronder dat van de ijsbeer. De ijsschotsen waarvan ijsberen jagen worden kleiner en komen steeds verder uit elkaar te liggen. Er zit voor de beren niets anders op dan lange afstanden te zwemmen om aan voedsel te komen. Hierdoor verdrinken steeds meer ijsberen. De Pole to Pole campagne gaat over ons en hoe wij door kleine veranderingen in ons gedrag pooldieren kunnen helpen. Kijk voor meer informatie op deze website.