Home > Uncategorized > Onderzoek luidt noodklok

Een nieuw onderzoek, gepubliceerd in Oryx, toont aan dat het aantal beren op beerboerderijen de afgelopen jaren verdriedubbeld is, en dat er sterke aanwijzingen zijn dat deze beren uit het wild komen. Betrouwbare bronnen geven aan dat er in 2008 40 dieren waren, en in 2012 122. Bij geen enkele locatie was er sprake van fok. Het onderzoek documenteerde ook een stijging in het aantal beerboerderijen, de eerste dook op in 2000 en in 2012 waren er al 11.

Dat de beren uit het wild komen, is af te leiden uit de afwezigheid van fok faciliteiten, de afwezigheid van een administratie, en bekentenissen van eigenaren aan de auteurs van het onderzoek, onderzoeksjournalist Emily Livingstone en TRAFFIC directeur Chris Shepherd. De stijging in het aantal gehouden beren en beerboerderijen valt samen met een sterke stijging van de prijs van berengal en jonge beren.

Volgens het onderzoek, getiteld Bear farms in Lao PDR expand illegally and fail to conserve wild bears, “…draagt deze industrie waarschijnlijk bij tot een daling van de nationale populaties wilde beren door een verdere stimulans van de markt voor berengal, en vormt zij een directe aanleiding tot het stropen van wilde beren.”

Volgens het onderzoek is een sluiting van alle illegale beerboerderijen in Laos noodzakelijk, en is een betere samenwerking met de landen waar voornaamste afnemers van berengal leven een vereiste om de handel een halt toe te roepen. Deze bevindingen onderschrijven de in 2012 ingediende IUCN motie. Meer over deze motie is te vinden op de Alertis website.

Chris Shepherd: “De onverhulde en aanhoudende berengal industrie in Laos is een duidelijk signaal van het falen van de overheden in Laos om te voldoen aan de CITES regelgeving. De nationale overheid moet een voorbeeld stellen om deze industrie te beëindigen door de CITES regelgeving te implementeren en handhaven.”

Het uitgebreide bericht staat op de TRAFFIC website.

Een samenvatting van het onderzoek vindt u hier: http://bit.ly/1wEXHRL