Home > Uncategorized > Einde aan de ‘bear farms’

Heel goed nieuws!!! De mede door Alertis ingediende motie M027 'Bear farming in Asia, with particular reference to the conservation of wild populations' is tijdens het IUCN-congres in Jeju geaccepteerd! Dit betekent dat beergalboerderijen in Korea, Vietnam, Laos en Myanmar tot de verleden tijd gaan behoren! Wat betreft de situatie in China is afgesproken dat onderzocht gaat worden of er nog steeds beren uit het wild worden gehaald om in 'beerboerderijen' te worden opgesloten voor hun gal. Ook wordt onderzocht of het daadwerkelijk zo is dat meer mensen gal zijn gaan gebruiken omdat er meer geproduceerd is in beerboerderijen. Bovendien komt er onafhankelijke monitoring van de wilde populaties beren! Een echte 'Bere-goeie' dag!