Home > Uncategorized > Ieder kind heeft recht op natuur

Tijdens de Natuurtop van 22 juni heeft Prinses Irene het pamflet `Ieder kind heeft recht op natuur!’ aan staatssecretaris Dijksma aangeboden. Voor hun welzijn en gezondheid moeten kinderen weer in contact worden gebracht met de natuur. Dat is de belangrijke prioriteit van ruim vijftig (natuur)organisaties. Zij roepen de Nederlandse overheid op zich hiervoor ook actief in te zetten. In het pamflet vragen de ondergetekenden om het recht van kinderen op natuur in wetgeving en beleid te veranderen.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die vaak in de natuur komen meer bewegen, beter motorisch ontwikkeld zijn, sneller herstellen van stress, zich beter kunnen concentreren, betere schoolprestaties leveren en fantasierijker en constructiever spelen. Daarnaast eten kinderen die moestuinieren vaker verse groenten en fruit. Kinderen hebben regelmatig contact met natuur nodig, en de natuur is gebaat bij kinderen die haar leren te waarderen en beschermen. Door de verstedelijking komen kinderen echter steeds minder in aanraking met de natuur en het boerenleven.

De ondertekenaars van het pamflet vragen de overheid daarom de leefomgeving van kinderen te vergroenen, een groene speelinfrastructuur te realiseren, natuur een structurele plaats in het onderwijssysteem te geven en om de verbinding tussen de natuur- en de gezondheidssector te versterken. Prinses Irene heeft het pamflet namens alle betrokken organisaties op zaterdag 22 juni tijdens de natuurtop overhandigd aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. Nationaal en internationaal is het recht van ieder kind op contact met de natuur inmiddels erkend door zo’n 1.200 natuurorganisaties en 200 overheden, waaronder de Nederlandse overheid. Dit gebeurde in een resolutie van de wereldwijde koepelorganisatie International Union for Conservation of Nature (IUCN) die in september 2012 werd aangenomen. De resolutie was ingediend door mensenrechtenjuriste Annelies Henstra. Samen met IVN directeur Jelle de Jong is zij initiatiefnemer van het pamflet.