Home > Uncategorized > Persbericht over IUCN motie MO27

Wilde beren in Azië kunnen in de toekomst rekenen op betere bescherming. Hiertoe is tijdens het afgelopen IUCN congres in Jeju, Zuid-Korea, van 6 tot 15 september de mede door Alertis ingediende motie M027 'Bear farming in Asia, with particular reference to the conservation of wild populations' aangenomen.

IUCN, International Union for the Conservation of Nature, is de wereldwijde organisatie die zich inzet voor bescherming van natuur. Veel mensen kennen IUCN van de zogenaamde Rode Lijst van bedreigde soorten. Eenmaal in de vier jaar komen de leden van IUCN bestaande uit overheden en NGO’s van over de hele wereld bij elkaar om verregaande afspraken ter bescherming van biodiversiteit te maken.

Tijdens het afgelopen congres diende Alertis motie M027 in en werd daarbij gesteund door o.a. Wildlife Conservation Society (USA), Conservation International (USA), Wildlife Trust of India en Wildlife Trust of Bangladesh. Doel van de motie was een einde te maken aan het gebruik van beren in zogenaamde galbeer-boerderijen in Azië en de (internationale) handel in producten waarin berengal wordt verwerkt te beperken.

Beren in Azië
De Aziatische zwarte beer en de Maleise beer staan als ‘kwetsbaar’ genoteerd op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten. Zij lijden onder verlies van habitat en exploitatie voor hun gal in beer-boerderijen. Sommige beer-boerderijen zijn legaal, maar in enkele Aziatische landen worden beer-boerderijen illegaal geëxploiteerd. Slecht management van deze boerderijen heeft geleid tot hoge sterftecijfers onder de beren, waardoor ter compensatie beren uit het wild worden gehaald. Het verhoogde aanbod van berengal stimuleerde het gebruik van berengal in producten die niet behoren tot de traditionele Chinese geneeskunst, zoals shampoo, bier, wijn. Daarnaast werkte het verhoogde aanbod van berengal de oprichting van illegale beer-boerderijen in de hand.

Afspraken
Intensieve onderhandelingen tijdens het IUCN congres hebben ertoe geleid dat de motie, enigszins aangepast, met meerderheid van stemmen is aangenomen. Resultaat is dat Korea en Vietnam doorgaan op de reeds ingeslagen weg van sluiten van galbeer-boerderijen, en dat illegale praktijken aangaande dit soort boerderijen in Laos en Myanmar actief aan banden gelegd gaat worden. In China wordt een onderzoek gestart naar de effecten van galbeer-boerderijen op de wilde beren populaties (nog altijd worden beren voor dit doel uit het wild gehaald), en zullen acties worden ondernomen om productie en gebruik van alternatieven voor berengal te stimuleren.