Workshops Slowakije

2011 - 2014
Slowakije

> vergroten kennis beer-mens conflicten
> opstellen beheersplan bruine beer

Financiële bijdrage

Een aantal incidenten leidde in 2011 tot veel negatieve berichtgeving over beren. Het belang van een helder en solide management plan voor de bruine beer in Slowakije is meer dan ooit tevoren duidelijk. Ontwikkeling van een dergelijk plan is echter een lastig proces. Alle belanghebbende partijen moeten samen tot een beheersplan voor de beer komen. Gezien de dringende situatie in Slowakije heeft Slovak Wildlife Society op advies van Bears in Mind een eerste serie workshops georganiseerd. 

Omschrijving project

De eerste workshop ‘Brown Bear Management in Slovakia' vond plaats in juli 2011. Jagers, bosbouwers, natuurbeschermers, overheidsinstanties, vee- en bijenhouders, mensen van de politie en de universiteit zaten aan tafel. Op effectieve wijze werden partijen met tegenovergestelde belangen door Dr. Alistair Bath naar oplossingen en overeenstemming geleid. Dr. Bath is expert op het gebied van Human Dimensions in Wildlife Management. Aan het einde van deze tweedaagse workshop werd door alle aanwezigen, inclusief het Ministerie van Milieu, de wens geuit aan een tweede workshop te willen deelnemen. Deze vond plaats in oktober van datzelfde jaar en was wederom een succes. Ook in 2012 werden er worshops gehouden als vervolg hierop. De basis is gelegd voor een concept beheersplan voor de bruine beer in Slowakije. In 2015 - 2016 zal door het verantwoordelijke overheidsorgaan verder gewerkt worden aan een plan, ook voor de lynx en de wolf.

Bear Emergency Team (BET)
Een BET komt in actie zodra een beer te dicht bij mensen komt. Doortastend optreden leidt ertoe dat zowel mens als beer geholpen worden. De leden van een BET worden door het Ministerie van Milieu aangesteld. Bears in Mind heeft fondsen verstrekt voor het organiseren van diverse Bear Emergency Team trainingssessies. Deze trainingen worden gegeven door Dr. Djuro Huber, een Kroatische berenexpert waar Bears in Mind al langere tijd mee samenwerkt. Het team zet zich ook in om conflicten met beren te helpen voorkomen, en assisteert de overheid bij de registratie van alle beergerelateerde problemen. Bijvoorbeeld ook beren die slachtoffer zijn van een verkeersincident. 

Partners

Slovak Wildlife Society