Home > Uncategorized > Hulp voor beren in Bosnië

In 2017 werd Bears in Mind benaderd door Colin Bal, een veteraan die na de burgeroorlog in de jaren negentig in Bosnië gelegerd was. Met zijn voormalige peloton gaat hij in juli opnieuw een bezoek brengen aan Bosnië-Herzegovina. Maar aan dit bezoek wilde hij wel een goed doel verbinden. Bosnië-Herzegovina heeft veel mooie natuur, er leven beren maar helaas is er nog weinig bekend over de wilde populaties. Daarnaast zitten er ook beren in gevangenschap. Voor Colin reden genoeg om ‘Operation Mackenzie’ op te zetten om de beren in Bosnië-Herzegovina te helpen. Op 6 september 2017 ontving hij van zijn werkgever al de eerste cheque. Sindsdien is Colin druk bezig geweest geld in te zamelen voor de beren in Bosnië-Herzegovina. Bears in Mind heeft haar netwerk benaderd om te beoordelen hoe de beren het beste geholpen kunnen worden. We zijn erg blij dat we nu kunnen melden dat de eerste stap is gezet: vanaf deze maand begint het onderzoek naar beren in gevangenschap in Bosnië-Herzegovina!

Het nieuwe onderzoek vanuit een historisch kader

Sinds de redding van de beroemde Berenbos beer Mackenzie begin jaren ‘90, kreeg Bears in Mind meldingen binnen van beren in vergelijkbare schrijnende situaties in Bosnië-Herzegovina. Tussen 2002 en 2004 gaven diverse militairen meldingen aan Bears in Mind door via de database Bear Alert, waarin elk detail gedocumenteerd is. In de jaren die volgden heeft Bears in Mind data verzameld van een tiental andere gevallen waarbij beren bij restaurants werden gehouden, naast viskwekerijen of simpelweg bij mensen in hun achtertuin. Bears in Mind bleef actief naar oplossingen zoeken en startte in 2008 een bewustwordingscampagne om beren positief onder de aandacht te brengen bij de bevolking van Bosnië, belangenorganisaties als veehouders en bijenhouders, maar ook jagers en natuurlijk de overheid. Maar dat bleek niet genoeg en er zit nog altijd een onbekend aantal beren onder beroerde omstandigheden in gevangenschap. Om de beren te helpen zal Bears in Mind allereerst in samenwerking met haar lokale partner een inventarisatie starten naar de beren in gevangenschap in Bosnië-Herzegovina. Het uiteindelijke doel is om een opvangcentrum te realiseren waar alle beren kunnen worden opgevangen. De komende drie maanden zal een team van twee onderzoekers het hele land afreizen op zoek naar beren in nood. Hierbij zullen ze oude gegevens uit de Bear Alert database gebruiken en elke situatie verifiëren, maar ook informatie van de lokale bevolking zal waardevol zijn in de zoektocht naar beren die onder slechte omstandigheden gevangen worden gehouden. De verzamelde data van beren in gevangenschap zal het belangrijkste onderdeel zijn van een rapport dat de partner van Bears in Mind aan de verantwoordelijke ministeries gaat presenteren om druk uit te oefenen om het einddoel te realiseren: een opvang voor beren en strengere wetgeving voor de bescherming van beren in Bosnië-Herzegovina.