Home > Uncategorized > Persbericht transport Bulgaarse beren

Laatste beren gered uit helse gevangenschap in voormalig Bulgaars fokstation

Jarenlang leefden beren Keta en Mincho in een troosteloze betonnen bak, in een voormalig fokstation voor de jacht in Kormisosh (Bulgarije). Morgen vertrekken de twee bruine beren vanuit Bulgarije naar Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen. Naar verwachting komen beide beren op vrijdag 26 juni rond het middaguur aan in Rhenen. Vorig jaar volgden de beren Maria en Pesho al dezelfde route naar Het Berenbos. Alertis, stichting voor beer- en natuurbescherming, kan na jaren van inspanningen aankondigen dat dit transport betekent dat het voormalige fokstation voor de jacht in Kormisosh leeg is. Alle beren hebben een beter leven gekregen!

Voormalig fokstation 

Het op non-actief gestelde fokstation voor de jacht in Kormisosh, is een overblijfsel van het voormalige communistische regime. Na de val van dit regime werden de beren aan hun lot overgelaten. Alertis heeft ervoor gezorgd dat alle beren in het fokstation veterinaire zorg en goed voedsel kregen. Na lang aandringen bij de Bulgaarse overheid kreeg Alertis eindelijk toestemming om de beren te herplaatsen.

Einde van een tijdperk

Kormisosh bestaat uit een lange rij betonnen bakken waarin de beren werden gefokt om in een afgesloten gebied bejaagd te worden. Nadat de bruine beer in 1993 een beschermde soort werd, mocht er niet meer op ze gejaagd worden, maar jarenlang keek niemand naar de beren om en konden ze niet veel meer doen dan rondjes draaien. Pas in mei 2012 kreeg Alertis toestemming om de 14 overgebleven beren te herplaatsen. Nu Keta en Mincho ook weggaan, kan het hoofdstuk Kormisosh voorgoed worden gesloten.

Het Berenbos

In 2014 is Het Berenbos geheel gerenoveerd en geopend onder de nieuwe naam: Expeditie Berenbos. De beren gaan van een betonnen bak naar een twee hectare groot bos, compleet met waterval en vijvers, een speciaal dieet, elf andere beren en twee wolven. Dat is natuurlijk een enorme overgang! Daarom laten we de twee beren heel geleidelijk wennen aan hun nieuwe omgeving. Ze worden opgevangen in de quarantaineruimtes, waar ze eerst een uitgebreide medische controle krijgen. Nadat ze helemaal gezond zijn verklaard, kunnen ze vanuit de binnenverblijven aan het bos en de bewoners wennen. Die zullen al snel nieuwsgierig gaan snuffelen!

Alertis en Het Berenbos

Alertis beschermt de beer in het wild en helpt de beer in nood. Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark is haar eerste en bekendste project. In de afgelopen 22 jaar heeft de stichting veel beren die onder dieronvriendelijke omstandigheden leefden kunnen helpen. Een aantal van hen heeft een veilig onderkomen gekregen in Het Berenbos in Rhenen. Denk aan Mackenzie, de dansbeer uit Bosnië, Mascha de beer uit het Russisch Staatscircus en Dadon, de beer uit Moskou die gekleed in een jurkje optredens gaf op een fietsje. Alertis zet zich sinds de oprichting in voor beren in nood en zal dat blijven doen.

Het is ook belangrijk om de beer in zijn eigen natuur te beschermen. Beren kunnen een bedreiging vormen voor schaapskuddes, boomgaarden en bijenkorven en ze komen op menselijk afval af. Alertis ondersteunt mensen, die in dezelfde gebieden wonen als waar beren leven, door ze bijvoorbeeld herdershonden en elektrisch hekwerk te geven. Ook stimuleert Alertis de productie en het gebruik van zogenaamde ‘bear-proof’ afvalbakken. Door dit soort maatregelen komen beren niet te dicht bij mensen, worden gevaarlijke situaties voorkomen en lopen de beren minder risico om gedood te worden.

Voor meer informatie over Alertis en beren: www.bearsinmind.org. Voor meer informatie over Ouwehands Dierenpark en Het Berenbos: www.ouwehand.nl.