Home > Uncategorized > Jachtvergunningen Finland

Het Finse ministerie voor Land- en Bosbouw is van plan om de populatie beren in Finland met ruim 20% ten opzichte van vorig jaar te reduceren. De reden hiervoor is dat het aantal beren in Finland flink is gegroeid. Dit jaar mogen maximaal 243 beren worden geschoten, vorig jaar waren dit er nog 198. In Oost-Finland en de provincie Kainuu alleen al mogen 150 beren worden geschoten. Dat is een flinke toename ten opzichte van vorig jaar. Ook in de westelijke en centrale gebieden van Finland mogen meer beren worden geschoten.

Momenteel leven naar schatting 1.660-1.780 beren in Finland. Een jaar eerder lag hun aantal ongeveer 100 lager. Volgens het ministerie is het aantal beren sinds 2000 verdubbeld.

Het jachtseizoen voor beren begint in augustus

Bron: www.finlandsite.nl