Home > Lespakket Nederland

In 2005 heeft Bears in Mind zowel de vormgeving als de inhoud van het lespakket flink aangepast. Naar aanleiding van een onderzoek onder mytylscholen en scholen voor langdurig zieke kinderen heeft Bears in Mind besloten het lespakket eveneens aan te passen aan de wensen van dit speciale onderwijs. Aan de hand van gesprekken met deskundigen van deze scholen zijn er leuke en leerzame lessuggesties toegevoegd. Hierdoor bevat het lespakket meer ‘belevingsaspecten’ en ICT toepassingen. Bij het invullen van een eigen berenproject kunnen scholen gebruik maken van de diverse suggesties die de cd-rom ‘Lespakket Berenwijs’ biedt.

Het bevrijden van beren in nood, Het Berenbos en het organiseren van goede opvanglocaties in het buitenland vormen de bekendste werkzaamheden van Bears in Mind. In de loop der tijd is echter ook de ‘preventie’ steeds belangrijker geworden: voorkomen dat beren gebruikt worden voor menselijk vermaak en dat de natuurlijke leefomgeving van de beer verdwijnt. Zo streeft Bears in Mind met wetenschappelijk onderzoek en natuurbeschermingsprojecten naar een beschermde leefomgeving van de beer. Tevens wil de stichting met voorlichting- en educatieprojecten duidelijk maken dat mensen zelf een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de berenproblematiek.

Inmiddels is het lespakket ‘Berenwijs’ niet meer leverbaar. Een nieuw lespakket zal spoedig ontwikkeld worden.