Home > Bescherming beren door lokale gemeenschap Nepal

Hoewel Nepal prat kan gaan op behoorlijke resultaten op het gebied van natuurbescherming, is de bescherming van beren nooit beschouwd als een prioriteit. Het project team van Biodiversity Conservation Society Nepal (BIOSCOP Nepal) heeft de aanwezigheid van minimaal 60 beren vastgesteld tot een hoogte van 3582 meter, op een oppervlakte van 525 km2. De door dorpelingen gemelde schades betroffen meestal beren en maïsvelden, vooral tijdens het regenseizoen. Scahes leidden vaak tot het plaatsen van gif, vallen, beschietingen en het doden van beren. Jaarlijks worden 10 tot 15 dorpelingen verwond door beren. Schade aan gewassen en menselijke slachtoffers hebben ervoor gezorgd dat de lokale gemeenschappen een negatief beeld hebben van beren en vaak overgaan tot represailles. Dorpelingen en studenten zijn niet op de hoogte van de ecologie en het gedrag van beren. Daar komt bij dat beren niet zijn opgenomen in de lijst voor schade uitkeringen. Er is werk aan de winkel om de autoriteiten, leiders van gemeenschappen en natuurbeschermingsorganisaties te overtuigen van de noodzaak voor het beschermen van de beren.

Het project betrekt bestaande lokale instituties bij de bescherming van beren door een uitgebreid educatie- en bewustwordingsprogramma aan te bieden. Compleet met workshops en de bevordering van berentoerisme in ACA. Het project garandeert de betrokkenheid van de lokale gemeenschappen en steun vanuit de overheid op het gebied van berenbescherming.