Home > Beren in Pakistan

Tussen 2012 – 2014 steunde Bears in Mind onderzoek naar de verspreiding en populatie grootte van de bruine beer in het Ghizer district. Het gaat hier om de bedreigde Tibetaanse bruine beer. De Snow Leopard Foundation (SLF) voede het uit in samenwerking met de provincie Gilgit Baltistan. Gegevens over de beren zijn verzameld door middel van camera trapping (opnames met behulp van verborgen camera’s), het in kaart brengen van beersporen (pootafdrukken, krab- en schuursporen), en door verzamelen van mest voor DNA-onderzoek. Interviews met de lokale bevolking hebben meer inzicht gegeven in beer-mens conflicten en stroperij.

Resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in het beschermingsplan voor de bruine beer in het Ghizer district. Daarnaast heeft de SLF haar natuurbeschermingsactiviteiten voor grote roofdieren uitgebreid. De lokale bevolking wordt intensief betrokken bij alle activiteiten waardoor respect ontstaat en bescherming vanzelfsprekend wordt! SLF werkt nog steeds actief aan bruine berenbescherming in noord Pakistan.