Populatie onderzoek zwarte beren, Pakistan

2020 - heden
Pakistan

Het op een effectieve manier benaderen van de bevolking en autoriteiten in een onderbelicht en belangrijk leefgebied van de Aziatische zwarte beer, om zo tot betere beschermingsmaatregelen voor deze soort te komen.

Financiële bijdrage

De afgelopen twintig jaar zijn er door de lokale bevolking weinig sporen van beren of waarnemingen van beren gezien in Noordelijk Pakistan. Maar uit historische gegevens blijkt dat beren hier wel degelijk in gezonde aantallen voorkwamen. In die periode van 20 jaar is er geen systematisch onderzoek uitgevoerd en bovendien ontbreekt het aan de juiste beschermings- en beheersmaatregelen in dit belangrijke berenhabitat. Deze situatie vraagt om een multidisciplinaire aanpak (o.a. veldonderzoek, consultaties en workshops in lokale gemeenschappen etc.) om de huidige status van deze soort in het doelgebied te onderzoeken en de verschillende problemen uiteen te zetten, alvorens samen met de regionale autoriteiten te werken aan oplossingen. Dit zal het eerste Aziatische zwarte beren  project zijn in de regio, welke volledig gericht is op deze iconisch soort.

Omschrijving project

Pakistan herbergt drie (onder)soorten van de bruine- en Aziatische zwarte beer: de Himalaya bruine beer (Ursus arctos isabellinus) en twee ondersoorten van de AZB, beter bekend als de Himalaya zwarte beer (Ursus thibetanus laniger) en de Balochistan zwarte beer (Ursus thibetanus gedrosianus). De Himalaya zwarte beer leeft in de noordelijke bosrijke gebieden van Pakistan, terwijl de Balochistan zwarte beer in geïsoleerde populaties in het zuidwesten (Khuzdar regio) van Pakistan leeft. De afgelopen tientallen jaren zijn de populaties AZB in Pakistan ernstig gedecimeerd door jacht, stroperij van beren die o.a. vervolgens gebruikt werden door nomaden bij beer-hond gevechten (het zogenaamde bear baiting), het doden van beren als vergelding voor schade aan vee of landbouw, handel in delen van beren zoals huiden en vet, en habitatvernietiging. AZB zijn in sommige delen van noordelijk Pakistan volledig uitgeroeid. Zoals eerder aangegeven, is in het Chitral district naar deze iconische diersoort nog maar weinig onderzoek uitgevoerd. Vanwege de unieke geo-klimatologische en ecologische omstandigheden in met name het zuidelijke deel van Chitral, bestaat het sterke vermoeden dat de AZB hier nog in redelijke aantallen voor zou kunnen komen.

Partners

Mountain Society for Research & Development