Campagne Bosnië

2016-2017
Bosnië en Herzegovina

> opzetten van een voorlichtings- en bewustwordingscampagne om beren in Bosnië in een beter daglicht te krijgen om zo het harmonieus samenleven van beren en mensen te bevorderen
> betere wetgeving voor de bescherming van beren (zowel in het wild als in gevangenschap)

Financiële bijdrage

Beren in het wild komen voor in bijna de helft van de Bosnische bossen (46%), een gebied van ongeveer 10.000 km2 (20% van BiH). Volgens de wet mag de bruine beer bejaagd worden, maar kent de diersoort wel een zekere vorm van bescherming. Handhaving is er echter nauwelijks en jaarlijks worden er meer beren illegaal bejaagd dan met vergunningen.

Omschrijving project

Het ontbreken van een management plan voor de bruine beer in Bosnië en Herzegovina zorgt ervoor dat de soort onder druk staat. Het beeld dat Bosniërs van beren en carnivoren hebben is niet positief, en het slechts bij bewoners van gebieden waar de beren leven. Als beren schade hebben veroorzaakt aan gewassen, bijenkorven, vee of boomgaarden zijn ze vaak het slachtoffer van vergeldingsacties. Om dit negatieve beeld over beren en andere carnivoren bij te stellen is een campagne nodig die de positieve rol van beren als ‘keystone species’ in het ecosysteem benadrukt.

Om de houding van mensen tegenover beren in kaart te brengen, zal er een vragenlijst worden verspreid onder 3000 personen die variëren qua leeftijdsgroepen, geslacht, opleidingsniveau en achtergrond. Het onderzoek omvat 45 vragen. Daarnaast zullen door heel BiH vier workshops en twee ronde tafel gesprekken worden georganiseerd. Focus hiervan ligt op de vreedzame co-existentie tussen beren en mensen. Ook worden er diverse ontmoetingen met vertegenwoordigers van de regering ingepland om de CITES bepalingen te onderstrepen en wetgeving in het kader van de Animal Welfare Act aan te scherpen om zo de situatie van beren in gevangenschap te verbeteren.

Partners

Universiteit van Sarajevo - Veterinaire faculteit, CPD Wildlife