Bescherming beren in Azië

2012 - heden
Zuid-Oost Azië

> het uitfaseren van het houden van beren in bear farms, mede om de wilde populatie van de ondergang te redden

adviserende en financiële bijdrage voor de totstandkoming van diverse meetings tussen de IUCN en de Chinese overheid

In september 2012 keurde de IUCN World Conservation Congress, de aanbeveling op de motie “WCC-2012-Rec-139: Bear farming in Asia, with particular reference to the conservation of wild populations” goed. Deze aanbeveling werd aangenomen naar aanleiding van motie M027 die ten doel had het geleidelijk uitfaseren van het houden van beren in zogenaamde bear farms. Bears in Mind (toen nog Alertis) was hoofdsponsor van deze motie. Deze motie beschrijft, in het kort, een steeds grotere bedreiging voor de wilde populatie Aziatische zwarte beren (Ursus thibetanus).

Steun de beren in Azië

Omschrijving project

Het gebruik van berengal is de laatste jaren sterk toegenomen onder de Aziatische bevolking. Het is goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar vanwege de vele bear farms in de diverse landen (China, Zuid Korea, Vietnam, Laos en Myanmar). Maar door deze toename in gebruik, is er ook een groeiend aantal consumenten dat alleen berengal van wilde beren wil kopen. Hierdoor is er zeer waarschijnlijk een sterke toename in het aantal illegaal gestroopte beren uit het wild. Bears in Mind ondersteunt de experts van de IUCN om samen met de Chinese overheid tot oplossingen te komen.

Meer over de handel in berengal en de IUCN

Een sterk toenemende vraag naar berengal voor traditionele medicijnen en een hele reeks andere producten zoals wijn, thee en shampoo, leidt tot ernstige druk op de wilde (bedreigde) berenpopulaties in China en Zuidoost Azië. Maar er is hoop! Na de doorbraak tijdens het IUCN World Conservation Congres in september 2012 en de bereidheid van de Chinese overheid om mee te werken aan een situatieanalyse m.b.t. de impact op wilde beren, zijn belangrijke stappen voorwaarts gemaakt.

Onderzoek geleid door de Bear Specialist Group (BSG) van de IUCN en Oxford University, samen met Chinese experts én de Chinese overheid zal moeten uitwijzen of het houden van beren in galbeerboerderijen omwille van hun gal daadwerkelijk de wilde populatie bedreigt. Bears in Mind is actief betrokken bij het onderzoek naar fok op galbeerboerderijen. Daarnaast kijkt men naar kunstmatige alternatieven voor berengal en wordt een beter systeem om wilde populaties te monitoren, ontwikkeld. De analyses zullen worden uitgevoerd in samenwerking met de IUCN. Inmiddels zijn de diverse werkgroepen gevormd en zijn taken verdeeld en is eind 2017 gestart met het daadwerkelijke onderzoek. De State Forest Administration (het verantwoordelijke orgaan van de Chinese Overheid) is begonnen met de studie naar wilde populaties Aziatische zwarte beren en een onderzoeker van Oxford University ism de BSG doet een diepgaand marktonderzoek naar de handel in berengal.

Foto's bovenaan de pagina van de berengalproducten en Aziatische zwarte beer in een galboerderij © Animals Asia Foundation

Partners

Bear Specialist Group onder de IUCN (International Union for the Conservation of Nature)