Populatie onderzoek bruine beren

2017 - heden
Bulgarije

> Onderzoek naar de zogenaamde East-Balkan beren populatie

Financiële bijdrage

De populatie bruine beren (Ursus arctos arctos) die voorkomt in Bulgarije en Griekenland wordt ook wel de 'East-Balkan' populatie genoemd. Het is 1 van de tien populaties bruine beren in Europa. Omdat er niet duidelijk is uit hoeveel beren deze populatie bestaat en wat de samenstelling is, kan deze niet goed beheerd worden. Mede door een recente toename in het aantal aanvallen op mensen door beren (8, waarvan 1 met fatale gevolgen) en een toename in schade aan gewassen en vee, komt de berenpopulatie onder druk te staan.  

Steun beren onderzoek in Bulgarije

Omschrijving project

Wanneer de geschatte aantallen door o.a. jagers worden overdreven, wordt een scheef quota door de overheid afgegeven waardoor het voortbestaan (en de genetische diversiteit van) de werkelijke populatie ernstig in gevaar komt.

Om de overheid van de juiste data te voorzien om de beste beslissingen te kunnen maken voor het voortbestaan van deze populatie (deze moet minimaal 500 individuen bevatten voor een effectieve populatie grootte waarbij de genetische variatie groot genoeg is voor het voortbestaan van deze populatie), is nauwkeurig onderzoek nodig. Bears in Mind steunt haar partner Balkani Wildlife Society in dit genetische onderzoek waarbij gekeken wordt naar het DNA uit haar en poep. 

In de onderstaande kaart is de locatie weergegeven waar dit project zich bevindt. Klik op het Bears in Mind icoontje voor meer informatie.

Partners