Berenonderzoek Bosnië Herzegovina

2011
Bosnië Herzegovina (BiH)

> inzicht krijgen in de aantallen en status van wilde beren in BiH

Financiële bijdrage

In Bosnië-Herzegovina (BiH) leven volgens ruwe schattingen nog ongeveer 1.200 beren. Dat lijkt veel, maar de populatie staat onder druk. Beren worden illegaal gestroopt door trofeejagers en komen om in berenvallen. Ook worden ze legaal afgeschoten, waarbij de jachtquota door de jagers zelf worden vastgesteld. Ze maken de overheid wijs dat het goed gaat met de beren, wat zou betekenen dat meer beren mogen worden afgeschoten om de populatie onder controle te houden. Het is dus erg belangrijk dat er inzicht komt in het werkelijke aantal beren in BiH om de populatie effectief te kunnen beschermen.

Omschrijving project

Sinds 2008 ondersteunt Bears in Mind het project “Let’s Meet and Protect Bears- the Symbol of BiH Forests”, uitgevoerd door Dr. Nasir Sinanovic van de Universiteit van Sarajevo. Het doel van dit educatief project is om de bruine beer positief onder de aandacht te brengen. Groot probleem is het structureel gebrek aan wetenschappelijk onderbouwde gegevens over de wilde berenpopulatie. Daarom vindt Bears in Mind het belangrijk om dit vervolg project te ondersteunen waarbij de gegevens van wilde beren opgenomen worden in een speciale database. Hierin worden ook de gegevens van beren in gevangenschap verwerkt. De informatie is afkomstig van instanties en particulieren (bosbouwers, veehouders, bijenhouders, NGO’s, GO’s, maar ook jagers) die met beren te maken hebben. Zo krijgt men inzicht in het werkelijke aantal beren in BiH, maar ook in en mens-beer conflicten die ontstaan doordat beren vee aanvallen, bijenkasten leeghalen of maïsvelden vernietigen. De database vormt de basis voor het managementplan ter bescherming van de bruine beer in BiH.

In 2016 is Dr. Sinanovic komen te overlijden. Momenteel werken we aan een vervolg van zijn werk met een nieuwe partner.

Partners

Universiteit van Sarajevo, CPD Wildlife