Beren in Pakistan

2012 - 2014
Pakistan

> inzicht krijgen in de populatie bruine beren in het Ghizer district, op de grens met Afghanistan

Financiële bijdrage

Over de beren die leven in het Ghizer district in Noord Pakistan op de grens met Afghanistan zijn slechts weinig gegevens beschikbaar. Er zijn sterke aanwijzingen dat regelmatig conflicten optreden tussen mens en beer, dat er volop gestroopt wordt voor de handel in onderdelen van beren ten behoeve van de Chinese markt en voor het zogenaamde Bear-baiting, een volksvermaak waarbij honden en beren op gruwelijke wijze met elkaar vechten. De beer vecht zonder hoektanden en klauwen. Die zijn uitgetrokken om de honden meer kans op een overwinning te geven. Het gebied is uitermate geschikt als leefgebied voor de bruine beer. Betere bescherming is geen overbodige luxe!

Omschrijving project

Tussen 2012 - 2014 steunde Bears in Mind onderzoek naar de verspreiding en populatie grootte van de bruine beer in het Ghizer district. Het gaat hier om de bedreigde Tibetaanse bruine beer. De Snow Leopard Foundation (SLF) voede het uit in samenwerking met de provincie Gilgit Baltistan. Gegevens over de beren zijn verzameld door middel van camera trapping (opnames met behulp van verborgen camera’s), het in kaart brengen van beersporen (pootafdrukken, krab- en schuursporen), en door verzamelen van mest voor DNA-onderzoek. Interviews met de lokale bevolking hebben meer inzicht gegeven in beer-mens conflicten en stroperij.

Resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in het beschermingsplan voor de bruine beer in het Ghizer district. Daarnaast heeft de SLF haar natuurbeschermingsactiviteiten voor grote roofdieren uitgebreid. De lokale bevolking wordt intensief betrokken bij alle activiteiten waardoor respect ontstaat en bescherming vanzelfsprekend wordt! SLF werkt nog steeds actief aan bruine berenbescherming in noord Pakistan.

Partners

SLF