Beren in gevangenschap

2018-heden
Bosnië en Herzegovina

> landelijk onderzoek naar beren in gevangenschap
> plan van aanpak maken en een actieplan aan de regering aanbieden
> opvangcentrum voor beren realiseren

Financiële bijdrage en advies

Niet officiële bronnen melden dat er in Bosnië en Herzegovina nog steeds bruine beren in privébezit voorkomen, bijvoorbeeld als attractie om klanten te lokken bij een restaurant of afgesloten in een tuin. In het verleden is getracht deze situatie te veranderen, met wisselend succes. Dit project pakt de oude bronnen op om een inventarisatie van alle in gevangenschap levende beren in Bosnië en Herzegovina te kunnen maken. De verzamelde data zullen in een rapport komen te staan, dat ook aan de regering wordt aangeboden. Uiteindelijke doel is het bouwen van een opvangcentrum om deze beren op te vangen.

Omschrijving project

Na de succesvolle registratie van legaal en illegaal gehouden beren in gevangenschap in Bosnië en Herzegovina (Pašić and Trbojević, 2018), is het tijd voor de tweede fase; de ontwikkeling van een opvangcentrum met educatieve functie, het ‘Bear Sanctuary and Educational Center in Bosnia and Herzegovina’ (BSEC B&H). Een uitgebreid plan van aanpak is hiervoor nodig.

Dit plan omvat diverse belangrijke stappen:

  • Steun van de verantwoordelijke ministeries;
  • Toestemming om beren te transporteren van de ene naar de andere entiteit;
  • Steun van alle jagersverenigingen die met beren te doen hebben;
  • Financiële middelen voor de bouw van het centrum.

Op dit moment is dit plan nog in ontwikkeling.

Partners