Bosnische beren in gevangenschap

2018 - heden
Bosnië - Herzegovina

> landelijk onderzoek naar beren in gevangenschap
> plan van aanpak maken en een actieplan aan de regering aanbieden
> opvangcentrum voor beren realiseren

Financiële bijdrage en advies

Helaas worden er in Bosnië - Herzegovina nog steeds bruine beren in privébezit gehouden, bijvoorbeeld als attractie om klanten te lokken bij een restaurant of opgesloten in een achtertuin. In het verleden is getracht deze situatie te veranderen, met wisselend succes. Inmiddels is er een inventarisatie gedaan en hebben we een goed beeld van het probleem m.b.t. alle in gevangenschap levende beren in Bosnië - Herzegovina. De verzamelde data wordt gebruikt om de verantwoordelijke regering aan te sporen actie te ondernemen. Uiteindelijke doel is het bouwen van een opvangcentrum om al deze beren in op te vangen.

Omschrijving project

Na de succesvolle registratie van legaal en illegaal gehouden beren in gevangenschap in Bosnië en Herzegovina (Pašić and Trbojević, 2018), is het tijd voor de tweede fase; de ontwikkeling van een opvangcentrum met educatieve functie, het ‘Bear Sanctuary and Educational Center in Bosnia and Herzegovina’ (BSEC B&H). Een uitgebreid plan van aanpak is hiervoor nodig.

Dit plan omvat diverse belangrijke stappen:

  • Steun van de verantwoordelijke ministeries;
  • Toestemming om beren te transporteren van de ene naar de andere entiteit;
  • Steun van alle jagersverenigingen die met beren te doen hebben;
  • Financiële middelen voor de bouw van het centrum.

Op dit moment is dit plan in ontwikkeling en zijn we op zoek naar een geschikte locatie. Helaas heeft alles vanwege COVID-19 enorme vertraging opgelopen. Met name aan de Bosnische kant kunnen we weinig stappen maken omdat het land al diverse keren in een vorm van lock-down is gegaan. Zodra daar versoepelingen optreden, zal er spoedig een doorstart komen in de zoektocht naar een geschikte locatie voor het opvangcentrum. Is dit eenmaal bekend, dan kunnen we het plan verder implementeren.

Zodra er nieuws is, berichten we erover via onze kanalen.

Partners