Status bruine beer Albanië Macedonië

2008 - 2009
Albanië en Macedonië

> inventarisatie van de berenpopulatie
> verbetering leefomstandigheden beren in gevangenschap

Advies en financiële bijdrage

Het project richt zich gedeeltelijk op het in kaart brengen van de populatie beren in Albanië en Macedonië. In beide landen is hier tot nu toe nog niet veel onderzoek naar gedaan. Ook zijn sommige delen van het land onbereikbaar gebleken. Met het onderzoek in Albanië en Macedonië is een begin gemaakt met het in kaart brengen van de verspreiding van de beer in dit zuidelijke deel van Europa. Servië is er later ook bij betrokken. Ook zijn problemen met dieren in gevangenschap geïnventariseerd.

Omschrijving project

Door het DNA uit het haar en poep van de beer te analyseren, kan men een schatting maken van het aantal beren in een bepaald gebied. Haarmonsters nam men af op telefoonpalen. Als beren jeuk hebben, schuren ze graag met hun rug tegen deze houten palen. In het laboratorium worden nu de laatste testen gedaan. Deze gegevens in samenhang met meldingen van beren geven een goed beeld van waar de beren zich bevinden. Men is echter in Albanië begonnen met het vervangen van de houten palen door betonnen exemplaren, wat het onderzoek bemoeilijkt. De beren vinden beton aanzienlijk minder aantrekkelijk om tegenaan te schuren!

Taverneberen
In Macedonië heeft het projectteam geen beren kunnen vinden die privé in gevangenschap worden gehouden. In Albanië daarentegen zijn al tientallen beren geïdentificeerd. Ze zitten in kleine, slecht onderhouden dierentuinen of in kooien bij restaurants, de zogenaamde ‘taverneberen’. De meeste dieren zitten in veel te kleine hokken en krijgen slecht en weinig eten en drinken. Het hebben van een ‘tavernebeer’ is erg in trek en de vraag naar nieuwe jonge dieren neemt toe. De jongen worden voornamelijk in het wild gevangen. Dit leidt weer tot bedreiging van de wilde populatie. Het hebben van opgezette grote roofdieren (beren en wolven) als extra attractie bij een restaurant is ook erg populair.

Bears in Mind werkt samen met haar Albanese partner PPNEA aan een vervolgproject om de beren in gevangenschap in Albanië te helpen, om zo ook de populatie in het wild beter te beschermen.

Partners

ARCTUROS