Educatie Bosnië

2008 - 2012
Bosnië Herzegovina

> vergroten van bewustwording en kennis over beren bij Bosnische bevolking en belangenorganisaties

Financiële bijdrage

Volgens officiële schattingen (2007) leven er in Bosnië Herzegovina ongeveer 1.200 beren in het wild. Het gaat echter niet goed met de berenpopulatie. Beren worden gedood door jagers en stropers en het jachtquotum wordt jaarlijks omhoog bijgesteld door jagers die beweren dat er, tegen alle wetenschappelijke bronnen in, juist te veel beren zijn.

Omschrijving project

Daarnaast heeft de oorlog tussen 1992 en 1995 een zware impact op de populatie gehad. Zelfs nu nog worden er beren gedood door achtergebleven landmijnen. Een groot probleem is tevens het gebrek aan kennis en bewustwording over beren bij het grote publiek en bij belangenorganisaties. Daarom is Bears in Mind samen met de Universiteit van Sarajevo eind 2008 een educatie project gestart om de bruine beer in Bosnië onder de aandacht te brengen.

Beren in Bosnië
Het is de eerste keer dat er in Bosnië een project wordt uitgevoerd om een diersoort op deze manier te beschermen. De nadruk zal liggen op voorlichting op scholen en faculteiten over o.a. berenbiologie, gedrag, voedsel, voortplanting en de rol van de beer in het ecosysteem. Daarnaast worden educatieve en informatieve bijeenkomsten georganiseerd bij jachtverenigingen, dierenbeschermingsorganisaties, toeristenorganisaties, bosbeheerders en veehouders. Allemaal groepen en organisaties die met beren te maken hebben. De bewustwording middels brochures en publicaties zal de basis zijn voor een beheersplan voor de bescherming van beren in Bosnië.

Partners

Universiteit van Sarajevo, CPD Wildlife