Broden voor beren

2010 - 2011
Turkije

> een beerwaardig bestaan voor beren in gevangenschap

Advies en financiële bijdrage

Berenopvangcentrum Karacabey in Turkije is medio jaren negentig van de vorige eeuw opgericht en vangt sindsdien ex-dansberen en weesberen op. Inmiddels leven er 65 beren. In samenwerking met Bears in Mind werkt Karacabey aan een Natuurlijk Voedsel Programma voor de beren, vergelijkbaar met dat van de beren in Het Berenbos. Brood vormt een essentieel onderdeel. De ‘berenbroden’ voor de 65 beren in berenopvangcentrum Karacabey vlakbij Bursa in Turkije worden in 2010 en 2011 door Bears in Mind betaald.

Omschrijving project

Beren in Turkije kampen met grote problemen. Hun leefgebied staat onder druk door bevolkingsgroei, toenemende infrastructuur, maar ook door politieke onrust. Onlangs ontving Karacabey drie zeer jonge beren uit het oosten van Turkije. Moederbeer was door een bomexplosie omgekomen. Betrokkenheid van de lokale bevolking is ontzettend belangrijk voor het opvangcentrum. Momenteel worden de beren verzorgd door twee lokale dierverzorgers. Men ziet dat ‘eigen mensen’ zich inzetten voor welzijn van dieren en er ook hun brood mee verdienen. Ze krijgen immers betaald voor het verzorgen van de beren. Voortbordurend op dit concept is onlangs een traditionele steenoven gebouwd waarin even traditionele Turkse broden gebakken kunnen worden, niet voor mensen maar voor de beren. 

De toekomst
Het is de bedoeling Karacabey om te toveren tot educatie- en bezoekerscentrum waar mensen van alles kunnen leren over beren en hun problemen. Een veterinaire ruimte zal onderdeel vormen van dit centrum. Dit is hard nodig. Tot nu toe opereerden de mensen van Second Chance (zelf dierenartsen) de beren op de keukentafel van de piepkleine keuken. De beren kampen met wonden als gevolg jacht- en stroperij, maar hebben vaak ook gebitsproblemen door slechte voeding en slechte huisvesting van de periode voor Karacabey. Bears in Mind blijft Second Chance helpen waar mogelijk!

Partners

Karacabey wordt geleid door de Turkse stichting ‘Second Chance Animal Protection Association’. Bears in Mind heeft reeds lange tijd goede contacten met de initiatiefnemers van de stichting en geeft advies over voeding, bouw, educatie, beleid en fondsenwerving.