Berenmisbruik China en Vietnam

2006 - 2011
Vietnam en China

> het stoppen van misbruik van Aziatische beren voor hun gal

Financiële bijdrage

Animals Asia (AAF) strijd al sinds half jaren 90 tegen het misbruik van beren in de zogenaamde 'bear farms'. Naast opvang en rehabilitatie van de getraumatiseerde beren is educatie één van de belangrijkste onderdelen van hun campagne. In 2010 heeft AAF de voormalige kooien waarin negentien Aziatische zwarte beren jarenlang werden gehouden voor de galindustrie omgetoverd tot educatieruimte en in het opvangcentrum in het Tam Dao National Park in Vietnam geplaatst. Bears in Mind heeft dit project financieel gesteund.

Omschrijving project

Bezoekers van de educatieruimte krijgen voorlichting over het leven van beren, het werk van AAF, beerboerderijen (‘bear farms’), beregal en de negatieve gevolgen hiervan voor beren in het wild en zelfs voor de gezondheid van mensen. Ook informatie over beervriendelijke alternatieven voor gal in traditionele medicijnen, het welzijn van beren in gevangenschap en het beschermen van beren in het wild vormt een groot gedeelte van het educatieprogramma. De ruimte bestaat uit twee zeecontainers. De beren die hier opgesloten zaten, zijn in januari 2010 gered en naar het opvangcentrum gebracht. De containers, voorheen een helse plek voor de beren, staan nu symbool voor de hoop op bevrijding van duizenden soortgenoten die nog opgesloten zitten.

Bear farms
In China alleen al, wordt jaarlijks bij zo’n 7000 Aziatische zwarte beren ongeveer 7000 kilo gal afgetapt voor de productie van Traditionele Chinese Medicijnen. Ze zitten opgesloten in kooien in zogenaamde ‘bear farms’. Het houden van beren op ‘bear farms’ heeft grote gevolgen voor de wilde populatie. Beren worden illegaal uit het wild gehaald om de populatie die in gevangenschap leeft aan te vullen. Meer dan de helft van de beren op de berenboerderijen sterft bij de eerste keer gal aftappen. Beren die het overleven worden maximaal tien jaar oud. Al die jaren liggen ze in een kooi die niet groter, vaak zelfs kleiner is dan de beer. Het galzuur wordt gebruikt om klachten zoals koorts en leveraandoeningen te bestrijden. Daarnaast is galzuur een ingrediënt van onder andere thee, wijn, shampoo en hoestdrank.

Partners

Animals Asia (AAF) strijd al sinds half jaren 90 tegen het misbruik van beren in de zogenaamde 'bear farms'. Tot op heden zijn er in China en Vietnam samen bijna 600 beren opgevangen!