Georgië: Beren in gevangenschap

2007 - heden
Georgië

> een beerwaardig bestaan voor beren in gevangenschap

Advies bij opstellen Captive Bear Action Plan en het redden van alle Georgische beren uit hun ellendige situatie om ze een beter leven te geven in een nieuw opvangcentrum

Het is slecht gesteld met het welzijn van bruine beren in Georgië. Illegale jacht is een groot probleem. Moederbeer wordt gedood en het jong verkocht. Door het hele land leven beren in veel te kleine kooien, vaak met onvoldoende water, voedsel of schaduw. In samenwerking met Bears in Mind heeft NACRES, partnerorganisatie in Georgië, een Captive Bear Action Plan ontwikkeld. Inmiddels is er een Large Bear Enclosure gebouwd aan de rand van Tbilisi, onder beheer van Tbilisi Zoo. Hierin worden diverse beren uit noodlottige situaties in opgevangen, samen met enkele wolven.

Beren in gevangenschap in Georgië

Omschrijving project

In 2016 is voor de 4e keer een inventarisatie gemaakt en alle informatie is verzameld in de database. Sinds de laatste inventarisatie in 2013 zijn diverse beren van eigenaar veranderd en sommige beren zijn helaas verdwenen of overleden. Doel is om alle beren uiteindelijk op te vangen in de nieuwe LBE van Tbilisi Zoo. 

Kooiberen
Georgië heeft een groot probleem met beren in gevangenschap. Bears in Mind en NACRES werken al jaren naar een oplossing. En die lijkt nu dichterbij dan ooit! Tot op heden is er zoveel mogelijk informatie over de beren en hun eigenaar verzameld in een centrale database. De eigenaren van de beren kregen tijdens een bezoek advies over verbetering van voedsel, huisvesting, gezondheid en verzorging. Ook werd gecontroleerd of de eigenaar in het bezit is van de juiste vergunning om de beer te mogen houden. Dit bleek vaak niet het geval. De eigenaren van de 'kooiberen' zijn voor hun inkomsten niet direct afhankelijk van de beren. Het lijkt erop dat de beer voor hen een soort statussymbool vormt. In 2007 zijn drie beren (Igor, Duuk en Diesel) uit een gesloten dierentuin nabij de hoofdstad Tbilisi naar Het Berenbos in Rhenen gebracht. Deze actie heeft veel media aandacht getrokken en veel positieve reacties uit het hele land teweeggebracht. Hierdoor is het probleem definitief op de kaart gezet en lijkt het er nu op dat er in de nabije toekomst daadwerkelijk een einde gaat komen aan deze vorm van berenmisbruik!

In de onderstaande kaart is de locatie weergegeven waar dit project zich bevindt. Klik op het Bears in Mind icoontje voor meer informatie.

 

Partners

NACRES