Privacy statement

Bears in Mind hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en voldoet daarom aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet- en regelgeving. In dit Privacy statement geven we informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen:

  • We verzamelen, bewaren en verwerken slechts die persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, zoals verwerking van donaties en giften en verzending van Berekrant en nieuwsbrief;
  • We leveren slechts persoonsgegevens aan andere partijen die nodig zijn voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, zoals verwerking van donaties en giften en verzending van Berekrant en nieuwsbrief. Betreffende andere partijen hebben ook een privacy statement gepubliceerd waarin zij melden te voldoen aan de AVG of te opereren onder het zogenaamde ‘Privacy Shield’ dat is bedoeld om te kunnen voldoen aan de AVG (General Data Protection Regulation);
  • We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over diverse events die Bears in Mind organiseert, zoals het Berefeest. Indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u contact met ons opnemen;
  • We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal en datalekken.

Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via info@bearsinmind.org