Database voor beren in nood

Over de hele wereld worden beren misbruikt als dansbeer, circusbeer, galbeer of ‘vechtbeer’. Bears in Mind probeert deze beren een beter leven te bezorgen door de beer op te vangen en bijvoorbeeld te helpen bij het vinden van een alternatieve inkomstenbron voor de ‘eigenaar’ van de beer. Bears in Mind neemt meldingen van beren in nood op in de Bear Alert database. Meldingen kunnen via http://www.bearalert.org/ gemeld worden.

Vervolgens wordt er gekeken op welke wijze de situatie van de beer kan worden verbeterd. Veelal geven we advies om het berenverblijf te verbeteren, door bijvoorbeeld het aanbrengen van een vijver en schuilmogelijkheden. Soms wordt een beer in beslag genomen en in een opvangcentrum of dierentuin geplaatst. Om het gebrek aan opvanglocaties voor beren op te kunnen lossen, blijft Bears in Mind zich samen met haar buitenlandse partnerorganisaties inzetten voor de bouw van nieuwe opvanglocaties.

Kraagbeer Antonella
Antonella

Een voorbeeld van een recente beermelding betreft een kraagbeer in Duitsland, een 28-jarige berin genaamd Antonella. Een medewerker van Bears in Mind bezocht het kleine dierenpark waar de beer gehouden wordt, met het doel gezamenlijk het welzijn van deze berin te verbeteren. Tot een paar jaar geleden was Antonella gehuisvest in een betonnen verblijf, gebouwd in de jaren ‘50.  De huidige eigenaren van het park zagen dat het verblijf niet voldeed aan de norm. Ze bouwden een nieuw verblijf aan het oude verblijf vast, met de allerbeste intenties en de beschikbare middelen. Helaas is het verblijf echter nog steeds niet optimaal. De berin vertoont regelmatig stereotiep gedrag en wordt weinig geprikkeld in de vorm van verrijkingselementen. Bears in Mind werkt samen met haar Duitse partner NGO en het dierenpark aan een plan om Antonella een beter leven te geven. Kraagberen kunnen in gevangenschap erg oud worden (35 jaar is geen uitzondering), dus deze berin heeft nog genoeg jaren in het verschiet om een waardig berenbestaan te hebben.