Database voor beren in nood

Over de hele wereld worden beren misbruikt als dansbeer, circusbeer, galbeer of ‘vechtbeer’. Bears in Mind probeert deze beren een beter leven te bezorgen door de beer op te vangen en bijvoorbeeld te helpen bij het vinden van een alternatieve inkomstenbron voor de ‘eigenaar’ van de beer. Bears in Mind neemt meldingen van beren in nood op in de Bear Alert database. Meldingen kunnen via http://www.bearalert.org/ gemeld worden.

Vervolgens wordt er gekeken op welke wijze de situatie van de beer kan worden verbeterd. Veelal geven we advies om het berenverblijf te verbeteren, door bijvoorbeeld het aanbrengen van een vijver en schuilmogelijkheden. Soms wordt een beer in beslag genomen en in een opvangcentrum of dierentuin geplaatst. Om het gebrek aan opvanglocaties voor beren op te kunnen lossen, blijft Bears in Mind zich samen met haar buitenlandse partnerorganisaties inzetten voor de bouw van nieuwe opvanglocaties.

Kraagbeer Antonella
Antonella

Een voorbeeld van een recente beermelding betrof een kraagbeer in Duitsland, een 28-jarige berin genaamd Antonella. Een medewerker van Bears in Mind bezocht het kleine dierenpark waar de beer gehouden werd, met het doel om samen met de eigenaar het welzijn van deze berin te verbeteren. Tot een paar jaar geleden was Antonella gehuisvest in een betonnen verblijf, gebouwd in de jaren ‘50. De huidige eigenaren van het park zagen dat het verblijf niet voldeed aan de norm. Ze bouwden een nieuw verblijf aan het oude verblijf vast, met de allerbeste intenties en de beschikbare middelen. Helaas was ook dit verblijf nog steeds niet optimaal. De berin vertoonde regelmatig stereotiep gedrag en werd weinig geprikkeld in de vorm van verrijkingselementen. Bears in Mind werkte samen met haar Duitse partner NGO en het dierenpark aan een plan om Antonella elders een beter leven te geven. Kraagberen kunnen in gevangenschap erg oud worden (35 jaar is geen uitzondering), dus deze berin had nog genoeg jaren in het verschiet om een waardig berenbestaan te hebben. Uiteindelijk is Antonella naar een Duits berenopvangcentrum verhuisd. Hier heeft ze nog even kunnen genieten van een groot natuurlijk verblijf, en is toen op hoge leeftijd gestorven.