Beer Antonella

Beer Antonella in Natur- und Tierpark Brüggen, Duitsland

Begin 2016 ontving Bears in Mind een bericht van een bezorgde berenvriend over een Aziatische zwarte beer genaamd Antonella die gehouden werd in een klein dierenparkje net over de grens, in Brüggen Duitsland. Volgens ons contact vertoonde de beer veel stereotiep gedrag en werd ze in een klein verblijf gehouden. Reden voor Bears in Mind om de situatie nader te bekijken, samen met een Duitse collega van de Dierenbescherming. De eigenaren van Antonella waren zeer behulpzaam en stonden open voor de suggesties om het welzijn van Antonella op de korte termijn te verbeteren (o.a. verbeteringen aanbrengen in het verblijf en aan het dieet) en de optie om haar te verhuizen naar een betere opvang of groter berenverblijf. Antonella is geboren in het park, maar de eigenaren erkende dat ze zeer waarschijnlijk beter af zou zijn in een verblijf wat meer is ingericht voor het leven van een dergelijke beer. De kleine dierentuin is financieel niet in staat voor haar een nieuw verblijf te bouwen.

Antonella is inmiddels al 30 jaar oud. Haar verhuizen naar een berenverblijf of opvang waar ze meer ruimte, rust en betere zorg krijgt in de laatste jaren van haar leven, is veel waard. Daarom is de Duitse Dierenbescherming samen met Bears in Mind opzoek naar een oplossing. Antonella wordt ondertussen nauwlettend in de gaten gehouden door onze Duitse collega’s i.s.m. de veterinaire autoriteiten en het dierenpark. Gezamenlijk bekijken we alle opties voor herplaatsing. Dit is niet gemakkelijk want er zijn maar weinig plekken in Duitsland en omliggende landen waar deze beersoort gehouden wordt, én waar een plek vrij is. Naar Het Berenbos verhuizen kan ook niet, daar leven alleen (Europese) bruine beren en het is onmogelijk om verschillende beersoorten bij elkaar te huisvesten. Maar het lijkt erop dat Antonella mogelijk toch zal verhuizen, en wel begin 2018! Zodra er nieuws is zullen we hierover updates op onze website en via de social media kanalen plaatsen.