Berenreizen

Het is een geweldige ervaring om wilde beren in de natuurlijke leefomgeving te kunnen zien. Berenlanden zoals Canada en Roemenië zijn daarom ook zeer populair bij toeristen. Bears in Mind wil graag benadrukken dat het altijd belangrijk is de beren in het wild niet te verstoren. Ga daarom alleen beren kijken onder deskundige begeleiding en hou je te allen tijde aan de voorschriften. Je betreedt tenslotte het land van de beer en daar is hij de baas!

Sundowner Wildlife Holidays
Sundowner  is de specialist in berenreizen wereldwijd. Sundowner steunt Bears in Mind door elk jaar een gedeelte van de omzet aan Bears in Mind te doneren.

Contact:

Telefoon: 020 - 641 86 97
E-mail: info@sundowner.nl
www.sundowner.nl
Keizer Karelplein 13 A1
1185 HL Amstelveen  

Sundowner logo


Tips en richtlijnen
Indien u besluit om een bezoek te brengen aan een ‘berenland’, is goede voorbereiding het sleutelwoord om optimaal te kunnen genieten van de reis. Voorbereiding begint met het inwinnen van informatie over de wilde beren en de natuurlijke leefomgeving. Heel veel tips en richtlijnen vindt u in dit document over berenreizen.