Bedreigingen van de beer

De beer in het wild heeft het moeilijk. Veel wilde beren populaties worden met uitsterven bedreigd. De belangrijkste oorzaken zijn:

 • De leefgebieden van de beer in het wild worden kleiner
  Het aantal mensen op de wereld neemt nog altijd toe. Mensen hebben niet alleen ruimte nodig om te wonen maar ook om voedsel te verbouwen of hout om te stoken of te verkopen aan de industrie. Hierdoor verdwijnt het favoriete leefgebied van de beren, veelal bossen en blijft er steeds minder ruimte voor hen over;
 • Uitbreiding van steden en het aanleggen van wegen en treinsporen
  Hierdoor raakt het leefgebied van beren ook nog eens versnipperd. Sommige barrières zijn onoverbrugbaar of levensgevaarlijk. Het aantal verkeersslachtoffers onder beren en andere dieren neemt steeds meer toe;
 • Stropers die illegaal jacht maken op beren
  Nog steeds levert een dergelijke ‘trofee’ heel wat geld op. Meestal worden zo de grootste mannetjes beren afgeschoten: dit heeft zelfs op de lange termijn nog invloed op de samenstelling van een berenpopulatie. Ook worden in het vroege voorjaar vaak beren geschoten die nog afhankelijke jongen in een hol hebben zitten. Dit geeft een tweemaal zo groot probleem. Naast dat er al (illegaal) een beer is doodgeschoten zullen de jongen of ook doodgaan, of gevangen worden en hun leven in gevangenschap moeten doorbrengen.
 • Illegale handel in beren en onderdelen van beren
  Veel beren worden gestroopt uit het wild voor bijvoorbeeld hun gal of hun poten.

Er zijn ook plekken waar het juist erg goed gaat met de beren. Hier ontstaan vaak weer problemen tussen mens en beer: denk aan beren die afkomen op schaapskuddes, bijenkorven of boomgaarden. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en een negatieve houding van de mens ten opzichte van beren.

Bears in Mind probeert door het initiëren en ondersteunen van natuurbeschermingsprojecten een bijdrage te leveren aan het oplossen van bovenstaande problemen.