Stichting voor beren

Bears in Mind logo

Bears in Mind is een stichting. Het heeft een bestuur en een aantal medewerkers en vrijwilligers. De projectcommissie van Bears in Mind selecteert de te ondersteunen projecten.

Geschiedenis
Voor het project Het Berenbos en andere opvangprojecten werd Bears in Mind (eerst als Stichting Berenbos Rhenen en later als Alertis) in 1993 opgericht. In de loop der jaren steunde Bears in Mind naast buitenlandse welzijnsprojecten, steeds meer projecten gericht op natuurbescherming, wetenschappelijk onderzoek en voorlichting & educatie. Inmiddels is Bears in Mind een internationaal bekende berenbeschermingsorganisatie, die wereldwijd maar vooral in Europese landen haar kennis, expertise en financiĆ«le middelen inzet voor bescherming van beren in het wild en hulp aan beren in nood.

Statuten en Beleidsplan
U vindt onze missie, visie en doelen op deze website. Het beleidsplan voor de jaren 2016 - 2021 en de Statuten zoals vastgelegd bij de KvK kunt u downloaden.

Duurzaamheid
Als kleine stichting richten wij onze werkzaamheden zodanig in dat de belasting voor onze planeet zo klein mogelijk is. We beperken het gebruik van papier en De Berekrant wordt op kringlooppapier gedrukt. De papieren uitgave van De Berekrant zal in de toekomst steeds meer plaatsmaken voor een digitale versie. Ook streven we naar steeds meer online betalingen.